SCADA, OSOS, CBS, IT ve Çözüm Merkezi Yatırımları SCADA, OSOS, CBS, IT ve Çözüm Merkezi Yatırımları
Bölgede elektriğin kalite, yeterlilik ve sürekliliğinin sağlanması; EPDK’nın düzenlemelerinde öngörülen şartların yerine getirilmesi için iyi planlanmış ve öngörülmüş yatırımlar ve aynı zamanda işletme faaliyetlerinde ekonomik ve fonksiyonel verimliliğin artırılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle Muğla ve Denizli’de kesintisiz enerji verilebilmesi için şebeke yapısının fiziki şartlardan, hava koşullarından ve diğer harici etkilerden korunması gerekmekte ve bu da gelecek 5-10 yıllık süreçte ciddi boyutlarda yatırımı beraberinde getirmektedir. Bu doğrultuda planlamasını yapan ADM gelecek 5 yıl için bölgede yaklaşık 535 milyon TL yatırım yapmayı hedeflemektedir.
SCADA/DMS SCADA/DMS
Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 3 kontrol merkezi ve Acil kontrol merkezi kurulumu, şebekenin ana arterleri olan toplam 100 indirici ve dağıtım merkezinin 7/24 uzaktan izleme ve kontrol sistemine dahil edilme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. SCADA-DMS (Uzaktan Kontrol ve Yönetim Sistemi) projesi çalışmaları hızla devam etmektedir. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde sorumluluk sahamızdaki kritik dağıtım binalarını uzaktan izlenebilir ve kontrol edilebilir hale getirerek kesintisiz enerji hedefini gerçekleştirmiş olacaktır.
CBS CBS
Bölgede yer alan mevcut ve yeni yapılan elektrik şebekesini oluşturacak Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) çalışmalarına yatırım planlamasında önemli yer ayrılmıştır. Beş yıl içerisinde öngörülen yatırım ile elektriksel şebeke modellemesinin güncelliğinin korunması sağlanacaktır.
IT ve OSOS IT ve OSOS
OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) kapsamında 1.000 adet sayaç uzaktan okunmakta olup 2013 yılı sonuna kadar bu sayı 2.200 olacaktır. IT ve OSOS yatırımları ile gelişen altyapı yüksek müşteri memnuniyeti yaratacaktır.
ÇÖZÜM MERKEZİ ÇÖZÜM MERKEZİ
Elektrik dağıtım sektöründe Türkiye’nin ilk kapsamlı çağrı merkezi olan 0850 800 0 186 Çözüm Merkezi, müşterilerin memnuniyetini artırmak ve müşterilerin isteklerini tek noktada toplamak için 2009 yılından bu yana ADM Elektrik Dağıtım tüketicilerine 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir.