Tarihçe

geri


ADM Elektrik Dağıtım A.Ş., 15.08.2008 tarihinde Elektrik dağıtım hizmetini yürütme faaliyetlerine başlamıştır.

Elektrik Piyasası Kanunu’na göre hizmet veren ADM EDAŞ, sektörde faaliyet gösteren ilk lisanslı elektrik dağıtım şirketidir. Aydın, Denizli, Muğla illerini kapsayan elektrik dağıtım bölgesinde yaklaşık 1,8 milyon aboneye dağıtım hizmeti vermektedir.

Şirketimiz ADM Elektrik Dağıtım A.Ş., 3096 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak, Aydın, Denizli ve Muğla illerinden oluşan Görev Bölgesinde elektrik dağıtım faaliyetini sürdürmek üzere görevlendirilmiştir. Bu görevlendirmeye dayanılarak Şirketimiz ile aşağıdaki kurum ve kuruluşlar arasında aşağıdaki sözleşmeler imzalanmıştır:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Uygulama Sözleşmesi,

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ile İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi,

Türkiye Elektrik Taahhüt Ticaret A.Ş. ile Elektrik Enerjisi Satış Anlaşması,

Elektrik Üretim A.Ş. ile Elektrik Enerjisi Satış Anlaşması

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizle İdare arasında imzalanan sözleşmeler tadil edilmiş ve bunun üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Şirketimize elektrik dağıtım lisansı verilmiştir: