Amaç ve Faaliyetler

geri


ADM EDAŞ’ın faaliyet konusu, Denizli, Aydın, Muğla il sınırları dahilinde elektrik enerjisinin dağıtım hizmeti faaliyetlerini yürütmektir.

ADM EDAŞ, elektrik piyasasına ilişkin İlgili Mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir:

1-            İmzalamış olduğu İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi, Uygulama Sözleşmesi ve bunlara ilişkin olarak imzaladığı veya imzalayacağı tadil sözleşmeleri kapsamında elektrik enerjisi dağıtımı yapmak,

2-            Yeni dağıtım tesislerini kurmak, gerekli iyileştirmeleri yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak dağıtım sistemini işletmek, bakım ve onarımını yapmak,

3-            Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ile verilen diğer görevleri yapmak ve yükümlülükleri yerine getirmek.