CBS

geri


Bölgede yer alan mevcut ve yeni yapılan elektrik şebekesini oluşturacak Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) çalışmalarına yatırım planlamasında önemli yer ayrılmıştır. Beş yıl içerisinde öngörülen yatırım ile elektriksel şebeke modellemesinin güncelliğinin korunması sağlanacaktır.