Elektrik Kesintisi

Evimde elektrik yok! Ne yapmalıyım?

Enerji kesintisinin tüm bina veya bölgede yaşandığını tespit ettiyseniz, öncelikle web sitemizdeki planlı çalışma sorgulama sayfasından kesinti kontrolünü sağlayabilirsiniz. Yapılan kontrolde bölgenizde planlı çalışma görünmüyor ise ihbarınızı 0258 186 00 00 numaralı WhatsApp hattımızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

Planlı kesinti nedir?

Arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekemizde önceden yapılması planlanan yatırım, bakım- onarım çalışmaları ve yeni abonelik bağlantıları aşamalarında enerjinin kesilmesi gereken durumlarda önceden kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken kesintilerdir. Bakım, onarım ve yenileme, yatırım, yeni bağlantı çalışmaları süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği kuralları, çevre güvenliği ve yasal düzenlemeler gereği elektrik yüklü hatlarda çalışma yapılması mümkün değildir.

Planlı kesinti bilgilerine nasıl ulaşabilirim?

Web sitemiz, 0258 186 00 00 numaralı WhatsApp hattımız veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bilgi alabilirsiniz.

Sokak aydınlatmaları yanmıyor. Ne yapabilirim?

Aydınlatma arıza ihbarınızı 0258 186 00 00 numaralı WhatsApp hattımızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

Sürekli voltaj sorunu yaşıyorum. Ne yapmalıyım?

Talebinizi 186 numaralı Çağrı Merkezimize iletebilirsiniz.

Arıza servisleri 24 saat hizmet veriyor mu?

Arıza bakım/onarım ekiplerimiz çağrı merkezi vasıtasıyla gelen tüm ihbarlara 7/24 cevap vermektedir. Arıza anında yapmış olduğunuz tüm ihbarlar dikkate alınıp, arıza ekiplerimiz tarafından gerekli müdahaleler yapılarak sonuçlandırılmaktadır. Arıza ihbarlarınız için Alo 186 Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

Elektrik kesintilerine ilişkin hak ve yükümlülüklerim nelerdir?

Elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesine ilişkin olarak dağıtım şirketleri tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuatta düzenlenmiştir. Tazminat hak edip etmediğinizi kurumsal internet sayfamızdan sorgulayabilirsiniz.

Endeks Okuma

Sayacım neden uzun zamandır okunmuyor?
 • Kullanım yerinizde takılı olan sayaç aşağıdaki nedenlerle okunmamış olabilir.
 • İlgili aydaki okuma tarihinde sayacın bulunduğu alan kapalı olduğu için sayaca ulaşılamamış olabilir.
 • Sayacın bulunduğu alan iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike arz ettiği için sayaç okunamamış olabilir.
 • Ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım gibi sebeplerle sayaç okunamamış olabilir.
 • İlgili adreste sayaç bulunamamış olabilir. Bu gibi durumlarda, 186 numaralı Çağrı Merkezi'nden destek alabilirsiniz.

Kesme Açma

Elektriğimin kesilmesi ve aboneliğimin sonlandırılması için tedarikçilerime tahliye talebinde bulundum. Talebim ne zaman sonuçlanır?
 • Dağıtım şirketi kentsel ve kent altı dağıtım bölgesinde bildirimi izleyen en geç 1 gün içerisinde, kırsal dağıtım bölgesinde bildirimi izleyen en geç 2 gün içerisinde son endeks değerlerini alarak kullanım yerinin elektriğini keser.
 • İmar yerleşim alanında 1 gün içerisinde,
 • İmar yerleşim alanı dışında 2 gün içerisinde, elektriğiniz kesilir.

 

Elektrik tüketim borcum sebebiyle elektriğim kesildi, borcumu ödedim. Elektriğim ne zaman açılır?
 • Görevli tedarik şirketine ve eğer varsa dağıtım şirketine karşı tüm yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz durumunda elektriğinizin ne zaman açılacağı Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 49. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;
 • Kentsel ve kent altı dağıtım bölgesinde 24 saat içerisinde,
 • Kırsal dağıtım bölgesinde 48 saat içerisinde, elektriğiniz açılır.
Elektrik aboneliği başvurusunda bulundum. Elektriğim ne zaman açılır?
 • Görevli tedarik şirketine ve eğer varsa dağıtım şirketine karşı tüm yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz durumunda elektriğinizin ne zaman açılacağı Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 49. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;
 • Kentsel ve kent altı dağıtım bölgesinde 24 saat içerisinde,
 • Kırsal dağıtım bölgesinde 48 saat içerisinde, elektriğiniz açılır.

 

 

Elektrik sayacım mühürsüz ne yapmalıyım? Mührüm kırık ne yapmalıyım?

Mührünüzün kırık olması yada mühürünüzün olmaması durumunda 186 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak mührün kırık olduğu yada olmadığı ile ilgili bildirimde bulunulmalıdır.

Elektrik tüketim borcu sebebiyle elektriğim kesildi. Yükümlülüklerimi yerine getirmeden elektriği açar/açtırsam ne olur?

Görevli tedarik şirketine olan veya Dağıtım Şirketine borcunuz nedeniyle kesilen enerjiyi, yükümlülüklerinizi yerine getirmeden elektriğinizi açmanız/açtırmanız durumunda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ve Türk Ceza Kanunu uyarınca kaçak elektrik kullanımına ilişkin yasal süreç başlatılacaktır. Kaçak elektrik kullanımı suçtur.

Kesme açma bedeli nedir?

Tüketicinin elektriğinin bağlanması aşamasında uygulanan mevzuat kapsamında belirlenen bedeldir.

Sayaç değişim sonrası yaşadığım sorunları ne yapmalıyım?

186 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.

Yeni Bağlantı

Bağlantı süreci başvurularını online yapabilir miyim?

Yeni bağlantı (abonelik) sürecindeki tüm başvurularınız ve Şirket onaylarımız, Dağıtım Bağlantı Sistemi (DBS) üzerinden yetkili müellif aracılığı ile online yapılmaktadır. 

Dağıtım Bağlantı Sistemine erişim nasıl sağlayabilirim?

Müellif olarak ilgili evraklarınızı (Diploma, SMM, BT, ST, İmza Sirküleri, Kimlik Fotokopisi vs.) Şirketimize iletmeniz akabinde tarafınıza tanımlanacak kullanıcı adı ve şifre ile aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz. https://dbs.admelektrik.com.tr/Login

Bağlantı bedeli nedir? Hangi durumda alınmaktadır?

Bağlantı bedeli; bağlantı yapan kişinin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen ve Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde tanımlanan bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olup dağıtım şebekesi yatırım maliyetlerini içermez. Bağlantı hattının tüketici tarafından tesis edilmesi hâlinde, bağlantı hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilir, bu tüketicilerden bağlantı bedeli alınmaz. Bağlantı hattının dağıtım şirketi tarafından tesis edilmesi halinde bağlantı bedeli; orta gerilim ve alçak gerilim için ayrı ayrı olmak üzere bağlantısı yapılacak kullanıcının bağlantı gücü ve bağlantı hattına ilişkin mesafe değerleri ile belirlenir. Bağlantı hattının hali hazırdaki birden fazla tüketici için tesis edilmesi halinde; yapının toplam bağlantı gücü üzerinden hesaplanan bağlantı bedeli tüketicilerin bağlantı güçleri oranında hesaplanarak ilgili tüketicilere yansıtılır. Bağlantı bedeli; Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği ile Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması hükümleri çerçevesinde tüketici tarafından güncel bedeller üzerinden Şirketimize bir defada ödenir. Her yıl güncel bedel EPDK tarafından belirlenmektedir. 

Bağlantı gücünde değişiklik yapmak için hangi işlemleri yapmalıyım?

Mesken aboneleri dışında kalan kullanıcıların kendilerine ait tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde tadilat projesi, müellif aracılığı ile DBS üzerinden onaya sunulur. Kullanıcılar için yeni bağlantı hattı tesis edilmesi ve bu tesisin Şirketimiz tarafından yapılmasının talep edilmesi durumunda yapılacak tesise ilişkin bağlantı bedeli kullanıcıdan tahsis edilir.  Bağlantı anlaşması, yapılan işlemleri içerecek şekilde tadil edilir. Bir takvim yılı içerisinde en fazla üç defa güç artışı yapılabilir.

Çift terimli tarife sınıfına dahil kullanıcının, birbirini izleyen iki fatura döneminde talep gücünün %10’unu aşması halinde yeni güce göre sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşma yapılır. Çift terimli tarifede güç değişikliği talebi Şirketimize yapılması esas olup, Şirketimizce uygun bulunması halinde, talep edilen güce göre Bağlantı Anlaşması imzalanmaktadır. Bu madde kapsamında yapılan güç değişiklikleri eş zamanlı olarak ilgili görevli tedarikçiye bildirilir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kullanıcılara, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 48 inci maddenin f bendi hükümleri uygulanır.

 

Kısa süreli (geçici) aboneliklerde talep nasıl değerlendirilmektedir?

Zorunlu nedenlerle, film setleri, kaynak, taşlama vb. gibi kısa süreli işler için elektrik enerjisi talep eden gerçek ve tüzel kişilere; en fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde sayaç tesis edilerek ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden bulunacak tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden hesaplanan bedelin peşin olarak tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilir.

Müellife abonelik sürecim için yetki verdim. Süreç hakkında bilgi sahibi olabilir miyim?

Başvurunuzun durumunu telefonunuza iletilecek SMS ve aşağıda yer alan linkten takip edebilirsiniz. https://dbs.admelektrik.com.tr/web/basvurudurum

Hangi durumlarda yeni bağlantı yapmalıyım?

Yeni yapılarda ilk defa enerji kullanımına başlanacak olması durumunda (yeni abone) ve mevcut kullanıcılarda güç değişikliği yapılacak durumlarda, yeni bağlantı başvurusu yapılmalıdır. Mevcut abonelikte kullanıcı değişikliği olması durumunda yeni başvuru yapılması gerekmemektedir. Bu tür durumlarda sözleşme değişikliği için Görevli Tedarik Şirketine başvurulmalıdır.

Elektrik aboneliğimi aldım. Elektriğim ne zaman açılır?

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 13 üncü maddesi gereğince; perakende satış sözleşmesinin dağıtım şirketine ulaştığı tarihten itibaren;

• Kentsel ve kentaltı dağıtım bölgelerinde 24 saat içerisinde,

• Kırsal dağıtım bölgelerinde 48 saat içerisinde,

elektriğiniz açılır.

Borç nedeniyle kesilen elektriğimin borcunu ödedim. Elektriğim ne zaman açılır?

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 49 uncu maddesi gereğince; perakende satış sözleşmesinin dağıtım şirketine ulaştığı tarihten itibaren;

Elektriği kesilmiş olan kullanım yerine ilişkin ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine tedarikçiyi ilgilendiren hallerde tedarikçi tarafından aynı gün içerisinde dağıtım şirketine bildirimde bulunulur. Bildirimin yapıldığı andan itibaren veya dağıtım şirketine ilişkin yükümlülüğün yerine getirildiği andan itibaren;

• Kentsel ve kentaltı dağıtım bölgelerinde 24 saat içerisinde,

• Kırsal dağıtım bölgelerinde 48 saat içerisinde,

elektriğiniz açılır.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılar için yeni bağlantı başvurusu yapılması gerekir mi?

Kentsel dönüşüm kapsamındaki yapılar için yeni abonelik (yeni bağlantı başvurusu) işlemleri ile aynı şekilde başvuru yapılmalıdır. 

Projelerin onay geçerlilik süresi kaç yıldır?

İç Tesisat Projeleri için; Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği, Proje Onay Geçerlilik Süresi başlıklı Madde 7 hükmü kapsamında; proje onay tarihinden itibaren tesise başlanıp da, herhangi bir sebeple başlama müddeti ile birlikte 5 yıl içinde bitirilmediği takdirde yine onaylanan proje hükümsüz sayılır ve yeniden proje çizilmesi gerekmektedir.

Bağlantı Hattı ve Dağıtım Şebekesi Projeleri için; Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği, Projelerin Onayı başlıklı Madde 12 hükmü kapsamında; onaylanan projelerin 5 yıl geçerlilik süresi olduğu belirtilmiştir.

 

Bağlantı talebine konu kullanım yerinin paylı mülkiyet olması durumunda diğer kişilerden muvafakat istenmekte midir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 13.12.2017 tarih ve 7504-10 sayılı Kararına istinaden bağlantı talebinde bulunulan kullanım yerinin paylı mülkiyete konu olması durumunda, bağlantı talebinin Dağıtım Şirketince değerlendirmeye alınabilmesi için kullanım yerine ilişkin pay ve paydaş çoğunluğunun rızasının yeterli bulunması uygun görülmüştür. 

05/08/2021 tarihli ve 10346 sayılı Kurul Kararına göre de bağlantı talebine ilişkin kullanım yerinin paylı mülkiyet olması durumunda, bağlantı talebinin dağıtım şirketince değerlendirilmesi için kullanım yerine ilişkin DSİ Bölge Müdürlüklerince verilen yer altı suyu kullanma ve yer altı suyu arama belgelerinin sunulması yeterli görülmektedir.

 

Jeneratör kurulumu için ne yapmam gerekir?

18.05.2005 Tarih ve 24759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’İmdat Grupları ve Üçüncü Şahısların Kuracakları Elektrik Tüketim Tesislerine İzin Verilmesi, Projelerin Onaylanması ve Kabul İşlemlerine İlişkin Yetkili Kuruluşların Belirlenmesine Dair Tebliğ’’ gereği yeni kurulacak veya ruhsat almadan kurduğunuz mevcut çalışan jeneratör tesisleri için; 

Şirketimizden bağlantı görüşünün alınması akabinde onaylı elektrik projesindeki kullanım gücüne göre jeneratör gücü tespit edilerek ve jeneratör bağlantıları sayaçtan sonra olacak şekilde tesisin proje onayı ve kabul işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

 

Kendi bulunduğum dağıtım bölgesi dışında başka bir komşu dağıtım bölgesine bağlantı başvurusunda bulunabilir miyim?

Dağıtım sistemine bağlanmak isteyen üretim veya tüketim tesislerine ilişkin bağlantı başvurularının, bu tesislerin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketine yapılması esastır. Bununla birlikte tesisin bulunduğu dağıtım bölgesinde görevli dağıtım şirketinin bağlantı talebini karşılamayı teknik veya ekonomik olarak uygun bulmadığı ancak dağıtım bölgesi sınırlarına yakınlığı dolayısıyla komşu dağıtım bölgesine bağlanma imkanı olan tesisler için Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 11 inci maddesindeki süreçlerin tamamlanması koşuluyla komşu bir dağıtım bölgesinden bağlantı talebinin karşılanması mümkün olabilmektedir.

Sayaç

Sayaç ölçümünde hata olduğunu düşünüyorum. Ne yapmalıyım?

Sayacınızın ölçümünde hata olduğu durumda sayacın kontrol edilmesi için Hizmet Noktalarımıza yazılı olarak başvuru yapılmalıdır. Başvuruda tesisat numarasının belirtilmesi önemlidir. Başvurunun ardından sayaç yeni bir sayaç ile değiştirilmekte, ölçü şikayetinde bulunulan sayaçlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personeli nezdinde incelenerek tarafsız bir rapor oluşturulmaktadır. Çıkan raporda sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç kontrol bedeli ile 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu çerçevesinde oluşan bedeller faturanıza yansıtılacaktır.

Bina yıkımı söz konusu olduğunda nasıl bir işlem yapmalıyım?

Sayacın takılı olduğu binanın yıkılacağı durumda, elektrik dağıtım şirketine sayacın sökülmesi için başvuru yapılmalıdır. Başvuru Hizmet Noktalarımıza yapılmalıdır. Bu başvuru esnasında gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir;

 • Normal yıkım:
 • Kimlik kontrolü
 • Tapu
 • Yıkım belgesi
 • Kullanıcı kendisi gelemiyor ise vekâletname
 • Tesisat numarası ile durumu anlatan dilekçe
 • Şantiye yıkım:
 • Yapı ruhsatı
 • Kimlik kontrolü
 • Eğer şirket yetkilisi ise vekâletname ya da imza sirküleri
 • Tesisat numarası ile durumu anlatan dilekçe
Kullanım yerinde takılı olan sayaç çalındı ne yapabilirim?
 • Sayacın yerinde olmadığı, çalındığı durumda elektrik dağıtım şirketine başvuru yapılmalıdır. Başvuru Hizmet Noktalarına yapılmalıdır.
 • Bu başvuru esnasında polis, itfaiye gibi resmi kurumlar tarafından sayacın yerinde olmadığına dair düzenlenen tutanakların sunulması gerekmektedir.
Sayaç bilgilerinin ya da bağlantılarının diğer sayaçlar ile karışması durumunda ne yapmalıyım?

186 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.

Tüketim olduğu halde limit altı fatura veya 0 TL fatura geldiğini durumunda ne yapmalıyım?

Sayacınızda muhtemelen bir arıza bulunmaktadır. 186 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.

Sayacımızda fiziksel hasar var. Ne yapmalıyım?

Sayaçta gözle görülür fiziksel hasar (sayaç dönmüyor, camı kırık, ekranı bozuk, tarih ve saat bilgileri yanlış vs) olması durumunda talebinizi 186 numaralı Çağrı Merkezimize iletebilirsiniz.

Sayacım yandı ne yapmalıyım?

186 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.

Kaçak

Usulsüz elektrik kullanımı nedir? Tespiti halinde ne işlem yapılır?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 48 nci maddesine göre tüketicinin;

 • İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu tüketici grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,
 • Kendi adına perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,
 • 6 ncı maddenin altıncı fıkrası hükmü dışında, ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,
 • Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak 15 gün içerisinde bildirmemesi,
 • Mesken tüketici grubunda yer alan tüketiciler hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi, hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.

(2) Birinci fıkra ile ilgili olarak; (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan hallerde, usulsüz elektrik enerjisi tüketimi tespitinden önce ilgili tüzel kişilere başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin hükümler uygulanmaz.(3) Birinci fıkra kapsamında tanımlanan usulsüz elektrik enerjisi kullanımlarına ilişkin tespitlerde;a) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen halde tedarikçiler tarafından (a) bendinde belirtilen halde ise görevli tedarik şirketi tarafından,b) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hallerde ise dağıtım şirketi tarafından,tüketiciye yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildiğini belirten kesme ihbarı bırakılır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicinin dahil olduğu tüketici grubundan ait olduğu yıla ilişkin Kurul Kararı ile belirlenen kesme-bağlama bedelinin 5 katı ücret tahsil edilerek, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde doğrudan, (a) bendinde belirtilen hallerde ise görevli tedarik şirketinin bildirimi üzerine dağıtım şirketi tarafından elektriği kesilir. Bu madde kapsamında yapılan kesintiler hakkında dağıtım şirketi tarafından ilgili tedarikçiye 2 gün içerisinde bilgi verilir.

 

Kaçak elektrik kullanımı nedir?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 42 nci Maddesi'ne göre;

 • Gerçek veya tüzel kişinin kullanım yerine ilişkin olarak;
 • Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,
 • Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken ayrı bir hat çekmek suretiyle dağıtım sistemine müdahale ederek sayaçtan geçirilmeksizin elektrik enerjisi tüketmesi,
 • Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken sayaçlara veya ölçü sistemine müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi,
 • Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında açması,kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.
Tesisatıma kaçak tutanağı tutuldu ne yapmalıyım?

186 numaralı Çağrı Merkezimizden borç tutarınızı öğrenebilirsiniz.

Ödeme noktaları:

Kaçak tüketim borcu ödemelerinizi  Ziraat Bankası gişelerinden yapabilirsiniz.  İnternet Bankacılığı, Mobil Şube veya ATM’leri aracılığıyla ödeme yapabilirsiniz. Adm Elektrik Dağıtım A.Ş. Merkez ve şube veznelerine ödeme yapabilirsiniz. Faturalarda yazılı hesap numarasına havale/eft yapabilirsiniz

 

Nasıl kaçak ihbarında bulunurum?

186 numaralı Çağrı Merkezi veya size en yakın Hizmet Merkezi noktalarından ihbarda bulunabilirsiniz.

Müşteri İlişkileri

Dağıtım ve perakende ayrışması nedir?

Daha önceki dönemlerde bir arada çalışan dağıtım şirketleri ile perakende satış (görevli tedarik) şirketlerinin birbirlerinden ayrı ve farklı iş kolları olarak ayrışması anlamına gelir.

Cihaza bağlı yaşayan hastaların enerji kesintisinden etkilenmemeleri için ne yapmak gerek?

Elektrikle çalışan yaşam destek cihazlarına bağlı olarak yaşamını sürdüren hastaları olan kullanıcılarımızın , elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borç nedeniyle enerjisiz kalmamaları için aşağıda belirtilen belgeleri, yazılı başvuru ile Dağıtım Şirketine iletmesi halinde kesme blokajı konulabilecektir. Kayıt altına alınan bu tür abonelikler, planlı kesintilerde öncelikle ve plansız kesintilerde ise kesintiler ile ilgili durum hakkında tüketicinin belirlediği iletişim aracıyla bilgilendirilebileceklerdir. Bu başvuru için gerekli belgeler;

 • Hastanın tesisatına blokaj konulmuş evde yaşadığını gösteren hastaya ait ikametgah belgesi
 • Hekim raporu
 • Sağlık Bakanlığı onaylı cihaz raporu (Sağlık Kurulu Raporu)
 • Tesisat numarası

Yapılan düzenleme, elektrik faturalarının ödenmesi gerekmediği şeklinde yanlış anlaşılmamalıdır.

 

Faturam çok yüksek geliyor. Ne yapmalıyım?

Faturanız ile ilgili konularda, hizmet almış olduğunuz tedarik şirketi ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. Hizmet almış olduğunuz tedarik şirketinin iletişim bilgilerine faturanızın üzerinden veya ilgili şirketin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Dağıtım şirketi nedir?

Dağıtım şirketi, belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişidir.

Perakende şirketi nedir?

Görevli tedarik şirketi, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariği yükümlüsü olarak Enerji Piyasası düzenleme Kurulu tarafından yetkilendirilen tedarik şirketidir.

Alo 186 çağrı merkezine yapılan aramalar ücretli midir?

Alo 186 Çağrı Merkezimize cep telefonlarından ve sabit hatlardan yaptığınız aramalar üzerinden Adm Elektrik tarafından herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ancak abonesi olduğunuz GSM operatörü ya da telekomünikasyon şirketi tarafından yapılan tahsilatlardan, hizmet aldığınız GSM operatörü ya da telekomünikasyon şirketi sorumludur.

Hasar

Elektrikli cihazım elektrik kesintisi ve/veya kalitesizliğinden dolayı arızalandı. Ne yapmalıyım?

Konuya ilişkin süreç Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği’nin 26. maddesi çerçevesinde belirlenmiştir. Buna göre, teçhizatında ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için başvurunuzu 186 çağrı merkezimiz veya Hizmet Noktalarımız aracılığı ile yapabilirsiniz. 

Hangi durumlarda hasar başvuru talebim değerlendirmeye alınabilir?

Dağıtım sistemimizde şebeke kaynaklı oluşan arızalar ve/veya dış müdahale sonrası şebekemizde oluşan arızalar sonucu kullanıcılarımıza ait;

 • Cihaz hasarları
 • Hayvan ölümleri
 • Tarla yangınları
 • Araç hasarları

oluşabilmektedir. Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği’nin 26. Maddesinde belirtilen "on iş günü" içerisinde gelen ve hasar başvurusu yapan kullanıcını aboneliğinin kendi adına olması halinde talepler hasar süreci kapsamında değerlendirmeye alınmaktadır. 

Hasar başvurusu sonrası süreç nasıl işlemektedir?

Hasar kaynaklı zararın tazmin edilebilmesi için hasarın niteliği, kullanıcı tesisinin durumu, dağıtım şebekesinde meydana gelen kesinti, arıza, dalgalanma gibi hususlarda dağıtım şirketi tarafından yapılacak/yaptırılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde söz konusu hasarın dağıtım şebekesinden kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir. Şirketimiz, zararın tazminine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde; incelemeler neticesinde başvurunun değerlendirilmeye alınıp alınmayacağını, değerlendirme sonucu haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemleri kullanıcıya bildirir. Başvurunun haklı bulunmadığı durumlarda kullanıcıya yapılan bildirimde dayanakları ile birlikte gerekçelere yer verilir. Başvuru haklı bulunur ise, şirketimiz kullanıcıyı teknik servis anlaşması yapılan bölgelerde ilgili teknik servise yönlendirebilir ya da teknik servis anlaşması olmayan bölgelerde cihazın kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini tercih edebilir. Ortaya çıkan tamir bedeli, şirketimiz tarafından Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği’ nin 26 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde kullanıcıya ödenir.

Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi halinde yapılacak işlemler nelerdir?

Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi durumunda dağıtım şirketi tarafından tespit edilecek/ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde kullanıcının talep ettiği bedel kullanıcıya ödenir.

Elektrik kesintilerine ilişkin hak ve yükümlülüklerim nelerdir?

Elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesine ilişkin olarak dağıtım şirketleri tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuatta düzenlenmiştir. Tazminat hak edip etmediğinizi kurumsal internet sayfamızdan sorgulayabilirsiniz.

Whatsapp İletişim Hattı Tazminat Sorgulama Planlı Kesinti Yasal Bildirimler