OSOS Yatırımları

Adm Elektrik Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamında, yüksek tüketimli müşteri sayaçları, lisanslı-lisanssız dağıtım şebekesine bağlı tüm üretim tesisi sayaçları ve dağıtım bölgesi kapsamında olan tüm aydınlatma sayaçları olmak üzere yaklaşık 32.013 sayaç uzaktan okunmakta, tüketim ve profil değerleri sisteme aktarılmaktadır. OSOS ile sağlanan tahakkuk değerleri ve veriler sistemin izlenebilirliğini sağlayarak, müşteri memnuniyetine ve toplam kalite artışına katkıda bulunmaktadır. 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yatırımları

Adm Elektrik Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile bölgedeki  elektrik dağıtım şebekesi verileri yönetilmektedir. Bu  kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla illerinde bulunan tüm dağıtım şebekesi, kaynaktan tüm abonelere kadar elektronik ortama aktarılmış ve modellenmiştir . Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımı, SCADA / DMS, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Müşteri Bilgi Sistemleri (MBS), Varlık Bakım Yönetim Sistemi gibi dağıtım şebekesinin yönetilmesini sağlayan diğer sistemlerin ana veri kaynağı olarak kullanılmaktadır.  

SCADA / DMS Yatırımları

Adm Elektrik SCADA Merkezi, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde  toplam 616  trafo ve dağıtım merkezinde, 3406 yüksek gerilim fiderini 7/24 esasıyla uzaktan kumanda ve kontrol etmektedir. Bu sistemle, oluşabilecek arızalarla ilgili öngörüler yapılarak tedbirler alınmakta oluşan arızalara da kısa sürede müdahale edilebilmektedir. Özellikle çok sayıda tüketicinin elektrik kesintisine maruz kalmasına neden olan yüksek gerilim seviyesindeki arızalara saniyeler düzeyinde kısa zaman dilimlerinde müdahale edilebilmektedir.  SCADA sistemi ile kontrol edilen trafo ve dağıtım merkezi sayısının yükseltilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

3406

Sayaç

616

Yüksek Gerilim Fiderini

3.000.000 ₺

Yatırım

7/24

Uzaktan Kontrol

Çağrı Merkezi Yatırımları

Adm Elektrik 2009 yılında elektrik dağıtım sektöründe Türkiye’nin ilk kapsamlı çağrı merkezini kurarak sektörde bir ilki gerçekleştirmiştir. 2016 yılında ise 3 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım yapılarak,  teknolojik altyapısı yenilenen ve çağrı kapasitesi 4 katına çıkarılan yeni çağrı merkezi devreye alınmıştır.

 

186 İletişim Merkezi, Aydın, Denizli, Muğla bölgesindeki tüketicilere 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Çağrı merkezine gelen çağrılar, Kesinti Yönetim Sistemine aktarılarak, müşteri talepleri tek noktada toplanmakta, arıza sebebi ve lokasyonu daha sağlıklı belirlenerek arızalara daha hızlı müdahale edilmektedir. tek noktada toplanmakta, arıza sebebi ve lokasyonu daha sağlıklı belirlenerek arızalara daha hızlı müdahale edilmektedir.

Rakamlarla Yatırımlar

Yıllara göre Yatırım Miktarı

 

Adm Elektrik, göreve başladığı 2008 yılından 2010 yılına kadar, günümüz fiyatları ile yaklaşık 130 Milyon TL, 2011-2015 yıllarını kapsayan 5 yıllık süreçte yaklaşık 800 Milyon TL yatırım yapmıştır. 2016-2020 dönemi için ise bölgede yaklaşık 1 Milyar TL yatırım yapılması hedeflemektedir. Yatırımlar içerisinde büyük oranda yeni yeraltı elektrik şebekeleri ve trafolar, yenileme-iyileştirme çalışmaları ve teknolojik yatırımlar yer almaktadır. Bu yeni yatırımlarla mevcut ve yeni tüketicilere sağlanan enerji kalitesi sürekli artmaktadır.

 

Yatırım Planlama Stratejisi

 

Adm Elektrik yatırım planlama stratejisinde, tüketicinin günümüz koşullarının yanı sıra gelecekteki beklentisi ve ihtiyaçları da dikkate alınarak elektrik şebekesinin teknik ve ekonomik performansını artıracak adımlar öngörülmektedir. Adm Elektrik yatırımlarında teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmaların önceliklendirilmesi, her aşamada kalite standartlarının yükseltilmesi, uluslararası standartta teknolojik malzeme kullanılması, bilgili ve tecrübeli kalifiye personelin istihdam edilmesi ve bunların doğal sonucu olarak işletme verimliliğinin arttırılması gözetilmektedir.

 

Uzun Vadeli Yatırım Tasarımı

 

Elektrik dağıtım şebekelerinin ömrünün 25 - 30 yıl olduğu ve yapım maliyetlerinin yüksek olduğu dikkate alındığında uzun ömürlü bir tasarımın gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  Adm Elektrik bu gerekliliği karşılamak üzere uzun vadeli planlama çalışmalarını özenle sürdürmektedir.

 

Mevcut elektrik dağıtım şebekesi, uzaktan izleme ve kontrol sistemleri ile analiz edilmekte ayrıca tüketici talepleri, oluşacak yeni yerleşim bölgeleri, Kurum ve Kuruluşların ileri vadede planları ve diğer etkenler bir araya getirilerek, bu veriler master plan yazılımları yardımıyla modellenmekte ve en doğru sonucu verecek şekilde yatırım planları hazırlanmaktadır. Bu sayede 25-30 yıl gibi uzun vadeli elektrik dağıtım şebekeleri tasarlanmaktadır.

 

Ekonomik ömrünü tamamlamış elektrik dağıtım tesisleri sürekli alınan veriler ile tespit edilerek, bu tesislerde yine uzun vadeli planlama ile yenileme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

 

Yapılan tüm dağıtım şebekesi tasarımları ve planlamaları, sadece bugünü değil 25-30 yıl sonrasını karşılayabilecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu planlamalarla Adm Elektrik’in hedefi, ülkemiz kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak tüketicilere elektrik enerjisinin sağlanmasıdır.

 

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde öngörülen yatırım ile elektriksel şebeke modellemesinin geliştirilmesi, Adm Elektrik bünyesinde kullanılan diğer sistemler tüm entegrasyon çalışmalarının tamamlanarak dağıtım şebekesinin elektronik ortamda güncel kalması sağlanacaktır. 

Whatsapp İletişim Hattı Tazminat Sorgulama Planlı Kesinti Yasal Bildirimler