Yeni Bağlantı Sistemine Geçiş Eğitimi

05.07.2024

Yeni bağlantı başvurularını almış olduğumuz; Dağıtım Bağlantı Sistemi’nden(DBS) Yeni Bağlantı Sistemi’ne(YBS) 05.08.2024 tarihinde geçiş yapılacaktır.

Aşağıdaki belirtilen opsiyonel tarihlerde tüm dış kullanıcılara online eğitim verilecektir.

Tarih: 08.07.2024 Saat: 13:30-16:30

Tarih: 10.07.2024 Saat: 13:30-16:30

 Eğitim Linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDExODMzZGItZTVkZi00YTA0LTk2MzktNjU4MDYxNjc5NWFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205615e2e-5cc2-40fa-8e46-2fbd2ef840c4%22%2c%22Oid%22%3a%22f19e0cfe-7016-40fa-bfa5-4f6f59f1fa70%22%7d

 

Whatsapp İletişim Hattı Tazminat Sorgulama Planlı Kesinti Yasal Bildirimler